Urnik za zimski semester 2012/2013

Urnike lahko pregledujete po skupinah študentov, po predmetih ali po učiteljih.

LEGENDA KRATIC SMERI:

AV: avtomatika
EL: elektronika
EM: energetika in mehatronika
TK: telekomunikacije
BT: biomedicinska tehnika
EE: elektroenergetika
ME: mehatronika
RO: robotika
AV/PAIS: avtomatika-procesna avtomatika in inteligentni sistemi
AV/PA: avtomatika-procesna avtomatika
AV/IS: avtomatika-inteligentni sistemi
AV/RO: avtomatika-robotika
AV/KM: avtomatika-kibernetika v medicini
ME/EE: močnostna elektrotehnika-elektroenergetika
ME/ST: močnostna elektrotehnika-sistemsko tehnološka
ETAP: energetska tehnika in avtomatizacija postrojev
KA: tehniška kakovost

POIMENOVANJE SKUPIN je sestavljeno iz:

*imena programa in letnika (VS-1, UN1-1, UN2-1, UNI-5...)
*smeri (EL, ETAP, ME/EE...)
*vrste skupine (P: različni cikli predavanj, A: avditornih vaj, L: laboratorijskih vaj)
*imena skupine (cikel(a)1, cikel(c)5...)
Pri nekaterih smereh za različne predmete velja različna razdelitev v skupine za laboratorijske vaje, glede na velikost skupin (cikel(a)1, cikel(b)3, cikel(c)5...).
Za prikaz celotnega urnika je potrebno v meniju izbrati vse skupine, katerim pripadate.